Conferentie Syrië – Rojava (14/11)

14 NOVEMBER OM 18:30

Université Saint-Louis Boulevard du Jardin Botanique 43 Bruxelles
(vers Place Rogier, côté Rue Neuve, Gare du Nord)

Organisatie ism. Kurdish Institute Brussels, Navbel,  JOC, Amnesty International group Université Saint Louis

**Een democratisch Syrië, realiteit of utopie? De rol van Rojava als autonome regio **

  • Rojava : het libertaire en anarchistische municipalisme: voortstellen, vragen en kritiek door PIERRE ANSAY, filosoof en auteur
  • Een federaal systeem in Syrië ? Standpunten van politieke verantwoordelijken ZUHAT KOBANE, vertegenwoordiger van de PYD in Europa (Democratic Union Party (Syrië) en FIRAS QASSAS, Arabische voorzitter van de Syrische Democratische Moderniteitspartij
  • Debat met de zaal Na het spreekgedeelte nodigen we u uit voor een hapje en een drankje

Vertalingen naar Nederlands en Frans – Gratis toegang 


L’avenir d’une Syrie démocratique et le rôle du Rojava en tant que région autonome
• Rojava : le municipalisme libertaire et anarchiste; propositions, questions et critiques par PIERRE ANSAY, Docteur en philosophie et écrivain.
• Un système fédéral pour la Syrie ? Points de vue d’acteurs politiques: ZUHAT KOBANE, représentant pour l’Europe du PYD (Parti de l’union démocratique Syrie) et FIRAS QASSAS, président arabe du Parti de la Modernité et de la Démocratie pour la Syrie
Débat avec la salle. Après la conférence, petite restauration et verre de l’amitié.

Conferentie Rojave – Brussel 14 November

14 november vanaf 18:30 h conferentie over de toekomst van Syrië en de plaats van Rojava als autonome regio.

Locatie:  Universiteit St LOUIS Brussel( Bij Rogierplein, kant Rue Neuve, Noord-station)

In samenwerking met:

  • Centre d’action universitaire St Louis
  • JOC
  • Navbel
  • Solidariteitscomité Rojava
  • Koerdisch Instituut Brussel
 Sprekers:

ZUHAT KOBANE, verantwoordelijke voor de PYD voor Europa
FIRAS QASSAS,  Arabische voorzitter  van de Syrische Democratische Moderniteit partij
PIERRE ANSAY, filosoof en auteur   o.m. “Nos devenirs Spinoziens fraternels et anarchistes.”

Appel: Stop à la criminalisation du mouvement kurde en Europe !

33 Kurdes sont poursuivis aujourd’hui par la justice belge sur la base de la législation belge sur le terrorisme. Qu’ont-ils fait ? Ils ont milité pour la cause kurde et pour la promotion de la culture kurde. À la demande de l’État turc, ces personnes innocentes sont criminalisées en Belgique pour implication présumée dans des activités terroristes. Cette affaire est un scandale pour la démocratie belge et représente un danger non seulement pour les Kurdes, mais pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent expriment leur opinion.
Continue reading

Petition: Stop the Criminalisation of the Kurdish Movement!

Initiated by: Kurdish Institute of Brussels, Nav-Bel – organisation of the Kurdish community in Belgium, Solidarity Committee of Rojava (Belgium)Supported by: Peace in Kurdistan Campaign and Campaign Against Criminalising Communities (CAMPCC) (UK)

33 Kurds are currently being prosecuted by the Belgian courts. What heinous crime are they supposed to have committed? They spoke out for the Kurdish cause and promoted Kurdish culture. At the behest of the Turkish state innocent people are criminalised in Belgium for alleged involvement in terrorist activities. The trial is an outrage and affront to Belgian democracy and its implications pose a danger not only for Kurds, but for everyone who stands up for his or her opinions.

Continue reading

Stop de criminalisering van de Koerdische beweging

33 Koerden worden vervolgd door de Belgische justitie op basis van de Belgische terrorismewetgeving. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn opgekomen voor de Koerdische zaak en hebben de Koerdische cultuur gepromoot. Op vraag van de Turkse staat worden deze onschuldige mensen in België vervolgd voor vermeende betrokkenheid bij terroristische activiteiten. Deze rechtszaak is een schande voor de Belgische democratie en betekent een gevaar, niet enkel voor de Koerden, maar voor eenieder die opkomt voor zijn of haar mening.

Continue reading

Waarom de onderhandelingen tussen Turkije en de Koerden faalden

door Chris Den Hond
Gepubliceerd door het onafhankelijke online magazine Orient XXI op 21 maart 2016. Vertaling door Kristel Cuvelier (Koerdisch Instituut Brussel)

Na jarenlange vredesonderhandelingen, die op een gegeven moment zelfs succesvol leken, laaide het oorlogsgeweld de afgelopen maanden opnieuw op in Turks Koerdistan. President Recep Tayyip Erdoğan ontketende een totale oorlog die ervoor zorgt dat jongeren in de regio in toenemende mate radicaliseren. Maar de opkomst van de Koerdische beweging in Syrië verzwakt de positie van Ankara.
Zomer 2015: de Turkse overheid verbreekt het vredesproces met de Koerden na twee aanslagen, in Diyarbakir op 5 juni en in Suruç op 20 juli, beiden toegeschreven aan de Islamitische Staat (IS). De Koerdische Arbeiderspartij (PKK) doodt uit wraak twee politieagenten in hun bed in Diyarbakir. Voor de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) is dit het gedroomde argument om de vredesonderhandelingen te staken. “Maar dergelijke zaken gebeurden tijdens het vredesproces de hele tijd,” merkt Ezgi Başaran op, journalist bij het Turkse dagblad Radikal.
“Wanneer je onderhandelt met de vijand en je beslist om de gesprekken voort te zetten, dan ga je verder, wat er ook gebeurt. De PKK heeft in 2014 een politieagent gedood in Bingöl zonder dat hierdoor het vredesproces onderbroken werd. Maar na de dubbele moord in Diyarbakir in juli 2015 zei de Turkse regering dat de PKK de prijs zou betalen en daarop begon de regering met militaire operaties. En de PKK sloeg terug. Ankara claimde officieel dat ze antiterroristische operaties lanceerde tegen zowel de PKK als de Islamitische Staat. Maar in werkelijkheid waren slechts twee van de vijfendertig operaties die volgden gericht tegen IS en drieëndertig tegen de PKK in het Qandil-gebergte in Noord-Irak.” Continue reading

Autonomie en vrouwenemancipatie

Een bijdrage van de Koerdische bevrijdingsbeweging

Dilar Dirik

Het verzet van Kobane, waar vrouwen uit een vergeten gemeenschap een historische overwinning behaalden tegen het fascisme van de Islamitische Staat, waarvan de ideologie is gebaseerd op het vernietigen van alle culturen, gemeenschappen, talen en kleuren van het Midden-Oosten, herstelde vertrouwen in de mensheid over de hele wereld. Het verzet was niet enkel een overwinning tegen de meest openlijk fascistische groep van onze tijd, maar ook een wake-up call voor systeemkritische bewegingen over de hele wereld, die in Rojava opnieuw theorie en praktijk verenigd zien en in de glimlach van de Koerdische vrouwen, die verkrachtende moordenaars bevechten met hun filosofie, hun meest esthetische manifestatie vonden.

DD

Continue reading