De val van Oost-Aleppo. Een analyse van Koerdische YPG commandant Can Polat

 

image-1402839179971-v1-810x564Oostelijk Aleppo is vandaag 13 december gevallen en als we naar de oorspronkelijke oorzaken van deze val kijken, beseffen we dat die onvermijdelijk was, niet zozeer omdat de Baath-krachten en hun bondgenoten sterker of de islamitische fracties zwakker zouden zijn, maar omdat tientallen factoren dit hebben bepaald van bij de eerste val in 2012 tot de tweede die in december 2016 plaats heeft gevonden.

De eerste val van Oost-Aleppo gebeurde snel en was ongeorganiseerd terwijl de tweede destructief en pijnlijk was en zeer lang op zich liet wachten.

1. Ten eerste moeten we in gedachten houden dat de revolutionairen in 2012 neerkeken op de inwoners van Aleppo omdat ze niet deelnamen aan de arabische lente en de revolutie tegen het Baath regime van Bashar el-Assad. Ze vergaten daarbij dat Aleppo een stad was die leefde van handel en industrie en die behoefte had aan veiligheid, stabiliteit en open toegangswegen.

2. Er is ook de verdeling van Aleppo in twee districten (Oost- en West-Aleppo) niet alleen een geografische verdeling maar ook een sociale en culturele verdeling. Oost-Aleppo is de woonplaats van arme, gelovige soennieten, van Koerden afkomstig uit de dorpen (van de kantons Kobane en Afrin) en Turken. Allen zijn arm en vormden de werkende klasse die in de bouw of de textielsector actief is. Aan de andere kant, in West-Aleppo, woont de middenklasse met ambtenaren die voor de regering werken, rijken en grootgrondbezitters die zich niets aantrekken van politieke slogans en enkel stabiliteit zoeken om verder zaken te kunnen doen. Continue reading

Oproep betoging tegen dictatoriale bewind van Erdoğan op 17 november in Brussel

Op 19 september vond op Belgische bodem een gerechtelijke hoorzitting plaats in een zaak tegen Koerdische activisten. Turkije is burgerlijke partij.
Op 19 september vond op Belgische bodem een gerechtelijke hoorzitting plaats in een zaak tegen Koerdische activisten. Turkije is burgerlijke partij.

Het Koerdisch Instituut vzw roept samen met de Europese vertegenwoordiging van de Democratische Partij der Volkeren (HDP), HDK Europe, KCDK Europe, Nav-bel en tal van andere organisaties op om aanstaande donderdag 17 november te betogen tegen het dictatoriale bewind van president Erdoğan in Turkije. Verzamelen vanaf 10 uur aan het Noordstation (Simon Bolivarplaats) in Brussel. Vertrek van de betoging om 11 uur. Continue reading

Conferentie Syrië – Rojava (14/11)

14 NOVEMBER OM 18:30

Université Saint-Louis Boulevard du Jardin Botanique 43 Bruxelles
(vers Place Rogier, côté Rue Neuve, Gare du Nord)

Organisatie ism. Kurdish Institute Brussels, Navbel,  JOC, Amnesty International group Université Saint Louis

**Een democratisch Syrië, realiteit of utopie? De rol van Rojava als autonome regio **

  • Rojava : het libertaire en anarchistische municipalisme: voortstellen, vragen en kritiek door PIERRE ANSAY, filosoof en auteur
  • Een federaal systeem in Syrië ? Standpunten van politieke verantwoordelijken ZUHAT KOBANE, vertegenwoordiger van de PYD in Europa (Democratic Union Party (Syrië) en FIRAS QASSAS, Arabische voorzitter van de Syrische Democratische Moderniteitspartij
  • Debat met de zaal Na het spreekgedeelte nodigen we u uit voor een hapje en een drankje

Vertalingen naar Nederlands en Frans – Gratis toegang 


L’avenir d’une Syrie démocratique et le rôle du Rojava en tant que région autonome
• Rojava : le municipalisme libertaire et anarchiste; propositions, questions et critiques par PIERRE ANSAY, Docteur en philosophie et écrivain.
• Un système fédéral pour la Syrie ? Points de vue d’acteurs politiques: ZUHAT KOBANE, représentant pour l’Europe du PYD (Parti de l’union démocratique Syrie) et FIRAS QASSAS, président arabe du Parti de la Modernité et de la Démocratie pour la Syrie
Débat avec la salle. Après la conférence, petite restauration et verre de l’amitié.

Conferentie Rojave – Brussel 14 November

14 november vanaf 18:30 h conferentie over de toekomst van Syrië en de plaats van Rojava als autonome regio.

Locatie:  Universiteit St LOUIS Brussel( Bij Rogierplein, kant Rue Neuve, Noord-station)

In samenwerking met:

  • Centre d’action universitaire St Louis
  • JOC
  • Navbel
  • Solidariteitscomité Rojava
  • Koerdisch Instituut Brussel
 Sprekers:

ZUHAT KOBANE, verantwoordelijke voor de PYD voor Europa
FIRAS QASSAS,  Arabische voorzitter  van de Syrische Democratische Moderniteit partij
PIERRE ANSAY, filosoof en auteur   o.m. “Nos devenirs Spinoziens fraternels et anarchistes.”

Appel: Stop à la criminalisation du mouvement kurde en Europe !

33 Kurdes sont poursuivis aujourd’hui par la justice belge sur la base de la législation belge sur le terrorisme. Qu’ont-ils fait ? Ils ont milité pour la cause kurde et pour la promotion de la culture kurde. À la demande de l’État turc, ces personnes innocentes sont criminalisées en Belgique pour implication présumée dans des activités terroristes. Cette affaire est un scandale pour la démocratie belge et représente un danger non seulement pour les Kurdes, mais pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent expriment leur opinion.
Continue reading

Petition: Stop the Criminalisation of the Kurdish Movement!

Initiated by: Kurdish Institute of Brussels, Nav-Bel – organisation of the Kurdish community in Belgium, Solidarity Committee of Rojava (Belgium)Supported by: Peace in Kurdistan Campaign and Campaign Against Criminalising Communities (CAMPCC) (UK)

33 Kurds are currently being prosecuted by the Belgian courts. What heinous crime are they supposed to have committed? They spoke out for the Kurdish cause and promoted Kurdish culture. At the behest of the Turkish state innocent people are criminalised in Belgium for alleged involvement in terrorist activities. The trial is an outrage and affront to Belgian democracy and its implications pose a danger not only for Kurds, but for everyone who stands up for his or her opinions.

Continue reading