Conferentie Rojave – Brussel 14 November

14 november vanaf 18:30 h conferentie over de toekomst van Syrië en de plaats van Rojava als autonome regio.

Locatie:  Universiteit St LOUIS Brussel( Bij Rogierplein, kant Rue Neuve, Noord-station)

In samenwerking met:

  • Centre d’action universitaire St Louis
  • JOC
  • Navbel
  • Solidariteitscomité Rojava
  • Koerdisch Instituut Brussel
 Sprekers:

ZUHAT KOBANE, verantwoordelijke voor de PYD voor Europa
FIRAS QASSAS,  Arabische voorzitter  van de Syrische Democratische Moderniteit partij
PIERRE ANSAY, filosoof en auteur   o.m. “Nos devenirs Spinoziens fraternels et anarchistes.”

Kobane is niet alleen – Solidariteitscomité voor Rojava

Kobane is niet alleen, het solidariteitscomité voor Rojava, verklaart zich solidair met het democratische project dat zich ontplooit in Rojava en met de democratische experimenten in de overige delen van Koerdistan.

Het solidariteitscomité is een platform van sociale, culturele en politieke organisaties en individuen die de Koerdische vrijheidsbeweging een warm hart toedragen. Het comité spreekt zijn steun uit voor de principes die vastgelegd zijn in het Charter voor zelfbestuur in Rojava.

Dit sociaal contract onderbouwt de democratische structuren die in de Kantons van de autonome regio’s door de Beweging voor een Democratische Samenleving (Tev-Dem) worden opgezet. Dit democratisch experiment is 2-ledig, en steunt op de principes van enerzijds de ‘Democratische Natie’ en anderzijds het ‘Democratisch Confederalisme’ zoals die door Abdullah Öcalan en de Koerdische Vrijheidsbeweging uitgetekend zijn. Het recht op zelfbestuur, zelfverdediging en zelforganisatie van de bevolking en de gemeenschappen, ongeacht etnische en religieuze achtergrond, vormen hierbij de richtinggevende principes. Wij ervaren het streven naar democratisch zelfbestuur, met inbegrip van het bestuur door vrouwen, autonomie, zelfbeschikkingsrecht en gelijkheid van personen en gemeenschappen en duurzame ontwikkeling zonder dat beroep wordt gedaan op een centrale natiestaat, als een fundamentele vernieuwing in de emancipatorische strijd. Continue reading