#Defend Afrin: PKK romantiek of anti-imperialistisch verzet?

Enige tijd geleden onderschreven wij een oproep aan de Belgische politici om de Turkse militaire interventie van in Syrië aan de kaak te stellen. Sindsdien heeft Turkije Afrin en de regio omheen bezet en zijn er meer dan 200.000 burgers op de vlucht. Deze bezetting had tot doel de ‘terroristen’ van de YPG/YPJ te bekampen. Het gekke van het verhaal is tweeledig. Enerzijds hebben de YPG/YPJ nooit zelfs maar één molotov cocktail over de prikkeldraad, die Turkije van Syrië afscheidt, gegooid. Anderzijds hebben deze gewapende mannen en vrouwen hun levens en energie vooral gestoken in het terugdringen en bestrijden van IS. Continue reading

Internationale steun voor Afrin (Syrië) tegen de militaire aanvallen door Turkije

Het solidariteitscomité Rojava veroordeelt de militaire aanvallen die Turkije uitvoert op het kanton Afrin.    Wij verklaren ons solidair met de bevolking: Afrin is een enclave in Noord-Syrië met een democratisch,  multi-etnisch zelfbestuur.   De militaire eenheden van YPG en YPJ  vochten er tegen IS.   Sindsdien heerste er vrede voor de verschillende volkeren (Koerden, Arabieren, Assyriërs,..) en de duizenden oorlogsvluchtelingen in de regio.    Tot aan de Turkse militaire operatie “olijftak” die 20 januari begon met bombardementen met al tientallen burgerslachtoffers – waaronder ook kinderen – tot gevolg.  Wij ondersteunen de oproep in België van Navbel, Koerdisch Instituut, vzw Vrede.

  • We vragen aan België, de EU en de internationale gemeenschap om:
 • de oorlog van het Turkse regime te veroordelen
 • de wapenhandel met Turkije stop te zetten
 • dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen
 • diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen
 • de vrijheid van meningsuiting en vereniging in de Turkse staat te helpen garanderen

We roepen op deel te nemen aan de betoging in Brussel 27 januari tegen de Turkse agressie-oorlog in Afrin.

Wij onderschrijven ook onderstaande petitie van academici en mensenrechtenactivisten zoals Noam Chomsky, Michael Hardt,… Continue reading

Conferentie Syrië – Rojava (14/11)

14 NOVEMBER OM 18:30

Université Saint-Louis Boulevard du Jardin Botanique 43 Bruxelles
(vers Place Rogier, côté Rue Neuve, Gare du Nord)

Organisatie ism. Kurdish Institute Brussels, Navbel,  JOC, Amnesty International group Université Saint Louis

**Een democratisch Syrië, realiteit of utopie? De rol van Rojava als autonome regio **

 • Rojava : het libertaire en anarchistische municipalisme: voortstellen, vragen en kritiek door PIERRE ANSAY, filosoof en auteur
 • Een federaal systeem in Syrië ? Standpunten van politieke verantwoordelijken ZUHAT KOBANE, vertegenwoordiger van de PYD in Europa (Democratic Union Party (Syrië) en FIRAS QASSAS, Arabische voorzitter van de Syrische Democratische Moderniteitspartij
 • Debat met de zaal Na het spreekgedeelte nodigen we u uit voor een hapje en een drankje

Vertalingen naar Nederlands en Frans – Gratis toegang 


L’avenir d’une Syrie démocratique et le rôle du Rojava en tant que région autonome
• Rojava : le municipalisme libertaire et anarchiste; propositions, questions et critiques par PIERRE ANSAY, Docteur en philosophie et écrivain.
• Un système fédéral pour la Syrie ? Points de vue d’acteurs politiques: ZUHAT KOBANE, représentant pour l’Europe du PYD (Parti de l’union démocratique Syrie) et FIRAS QASSAS, président arabe du Parti de la Modernité et de la Démocratie pour la Syrie
Débat avec la salle. Après la conférence, petite restauration et verre de l’amitié.

Conferentie Rojave – Brussel 14 November

14 november vanaf 18:30 h conferentie over de toekomst van Syrië en de plaats van Rojava als autonome regio.

Locatie:  Universiteit St LOUIS Brussel( Bij Rogierplein, kant Rue Neuve, Noord-station)

In samenwerking met:

 • Centre d’action universitaire St Louis
 • JOC
 • Navbel
 • Solidariteitscomité Rojava
 • Koerdisch Instituut Brussel
 Sprekers:

ZUHAT KOBANE, verantwoordelijke voor de PYD voor Europa
FIRAS QASSAS,  Arabische voorzitter  van de Syrische Democratische Moderniteit partij
PIERRE ANSAY, filosoof en auteur   o.m. “Nos devenirs Spinoziens fraternels et anarchistes.”