De val van Oost-Aleppo. Een analyse van Koerdische YPG commandant Can Polat

 

image-1402839179971-v1-810x564Oostelijk Aleppo is vandaag 13 december gevallen en als we naar de oorspronkelijke oorzaken van deze val kijken, beseffen we dat die onvermijdelijk was, niet zozeer omdat de Baath-krachten en hun bondgenoten sterker of de islamitische fracties zwakker zouden zijn, maar omdat tientallen factoren dit hebben bepaald van bij de eerste val in 2012 tot de tweede die in december 2016 plaats heeft gevonden.

De eerste val van Oost-Aleppo gebeurde snel en was ongeorganiseerd terwijl de tweede destructief en pijnlijk was en zeer lang op zich liet wachten.

1. Ten eerste moeten we in gedachten houden dat de revolutionairen in 2012 neerkeken op de inwoners van Aleppo omdat ze niet deelnamen aan de arabische lente en de revolutie tegen het Baath regime van Bashar el-Assad. Ze vergaten daarbij dat Aleppo een stad was die leefde van handel en industrie en die behoefte had aan veiligheid, stabiliteit en open toegangswegen.

2. Er is ook de verdeling van Aleppo in twee districten (Oost- en West-Aleppo) niet alleen een geografische verdeling maar ook een sociale en culturele verdeling. Oost-Aleppo is de woonplaats van arme, gelovige soennieten, van Koerden afkomstig uit de dorpen (van de kantons Kobane en Afrin) en Turken. Allen zijn arm en vormden de werkende klasse die in de bouw of de textielsector actief is. Aan de andere kant, in West-Aleppo, woont de middenklasse met ambtenaren die voor de regering werken, rijken en grootgrondbezitters die zich niets aantrekken van politieke slogans en enkel stabiliteit zoeken om verder zaken te kunnen doen.

3317px-western_al-bab_offensive_2016_within_northern_syria-svg3. Ook zijn er districten met christelijke meerderheid (Armeense, Assyrische en andere christenen), die nooit met de islamistische slogans hebben gesympathiseerd die de revolutie sinds midden 2011 wisten te kapen, en die de ‘revolutionairen’ uit de dorpen ook altijd gewantrouwd hebben.

4. Dan zijn er districten met een Koerdische meerderheid, in het bijzonder Al Ashrafia en Boustan Al Pasha, die de eerste waren om de krachten van het regime en hun ‘shabihha’-bendes te verjagen in het voorjaar van 2012, maar die geen vertrouwen stelden in milities die extreem nationalistische en chauvinistische slogans hanteerden en gesteund werden door Turkije, de historische vijand van de Koerden.

5. De val van Oost-Aleppo was niet het gevolg van een interne dynamiek of eigen ontwikkeling, ze was het resultaat van de bezetting van de stad door gewapende dorpelingen uit het noorden (Andan, Hritan, Azaz and Hian)

6. De islamitische facties hebben prominente families en clans aangevallen en vernietigd in het oostelijke Aleppo waardoor ze velen in de armen van het regime hebben gedreven.

7. Van zodra de islamitische facties de controle hadden over Oost-Aleppo, hebben ze alles gestolen of geplunderd en hun buit in Turkije verkocht aan dumping prijzen. Dit heeft de stedelijke economie en de tewerkstelling vernietigd waardoor de bevolking afhankelijk werd van deze islamitische facties.

8. De gewapende oppositie was verdeeld in talloze facties die elkaar bevochten om de buit van geplunderde fabrieken. Deze facties waren ook verdeeld op basis van hun ideologische, politieke, geografische en religieuze achtergrond; alsook door hun loyaliteit aan bepaalde staten, politieke partijen of leidersfiguren.

9. De extremistische islamitische facties zijn Aleppo binnen gedrongen en hebben de gewapende oppositie onder hun controle gebracht, waarna ze de bevolking en andere facties hun levenswijze hebben kunnen opdringen. De controle van Ahrar al Sham en Al Nusra over Oost-Aleppo gaven het Assad-regime en de Russen de reden en de legitimiteit om de stad te vernietigen en de bevolking te doden.

syria_battle_for_aleppo_september_23Zoals we in het begin hebben geschreven heeft de tweede val van Oost-Aleppo veel gemeen met de eerste. Maar waarom is de stad gevallen ondanks de steun aan de tientallen of zelfs honderden verschillende facties die met tonnen van wapens werden bevoorraad uit Turkije en gefinancierd werden door de Saudi’s en Qatar, ondanks de mediapropaganda over het opzetten van een gemeenschappelijk commandocentrum en ondanks al hun bedreigingen en beloften?

1. Verschillende facties waren verdeeld door de verschillende staten die hen sponsorden en de belangen die deze staten verdedigden met de oorlog.

2. Bovendien was de controle van de extremistische islamitische facties, in het bijzonder Al Qaeda een smet op het blazoen van het gewapend verzet tegen het regime, vooral in het westen.

3. De straatverkopers en handelaren in schapen en gerst die opeens militaire strategen werden die over militaire plannen beslisten en tactische en strategische expedities leidden, werden in een latere fase krijgsheren en vervolgens plaatselijke autoriteiten die de bevolking bestalen.

4. Deze extremistische islamitische facties vochten niet tegen het regime, maar voerden integendeel vier jaar lang oorlog tegen de Koerdische bevolking van “Sheikh Maksoud” (het Sidagebergte) waarbij ze honderdduizenden Koerden en Arabieren belegerden en met chemische bommen en gasbommen bestookten en hun bevoorrading met voedsel en medicijnen blokkeerden. Dit was naar mijn mening de belangrijkste oorzaak voor de val van het gewapend verzet én voor de val van Oost-Aleppo.

5. Het gewapend verzet werd in de praktijk een arm van de Turkse veiligheidsdienst en volgden de bevelen van haar meesters op. De oorlog tegen “Sheikh Maksoud” was een duidelijke indicatie daarvan.

6.  De facties van het verzet begonnen elkaar te bevechten en begingen gruweldaden tegen burgers, tegen elkaar, tegen Koerden en tegen christenen, op gelijkaardige wijze als ISIS. Ze executeerden burgers op straat, kidnapten ze, vernietigden kerken en viseerden Koerden.

7. Het is door de onderlinge strijd van de gewapende facties dat het regime “Al Nubl” en “Zahraa” kon innemen en Aleppo kon afsnijden van “Azzaz” en de noordelijke en oostelijke dorpen en daardoor ook van Turkije.

8. Veel gewapende facties van het verzet gaven hun posities op en gaven zich over aan het regime na een Russisch-Turks memorandum van overeenstemming, wat het regime in staat stelde Oost-Aleppo te belegeren en te bevechten.

9. Turkije en de Syrische oppositie in Turkije leidden het gewapend verzet om de tuin met leugens over de ‘onvoorwaardelijke steun van Turkije’ in de strijd tegen het regime of nog ‘de volledige steun’ in de onderhandelingen met het regime dat hen naar de overwinning zou leiden. Helaas geloofde het gewapend verzet deze leugens en bleef zo onder de hysterische bombardementen door de Russen en het regime zonder enige winst te boeken op het terrein.

10. De Turkse inlichtingendienst gebruikte het gewapend verzet voor haar eigen belangen en steunde het om de militaire academie ‘Ramouseh’ en Damascus Road in te nemen net voor het geplande bezoek van Erdogan aan Rusland, zodat die in een sterke positie zou staan in de onderhandelingen met Poetin, maar na de vergadering beval Erdogan het staken van de militaire operaties in Aleppo.

11. Op het moment dat het gewapend verzet terrein won in West-Aleppo en de wegen naar Damascus afsloot, beval Erdogan hen om Aleppo te verlaten en naar Jarablus te trekken. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen en leidde tot hun nederlaag en de overwinning van het regime.

12. Duizenden gewapende verzetsstrijders trokken niet naar Damascus om het regime van Assad te doen vallen maar naar Sheikh Maksoud, Afrin, Jarablus en Al-Bab om tegen het Free Syrian Army en de Koerden te vechten, zoals hun Turkse meester hen had bevolen.

13. Een paar jaar geleden werd er een vergadering belegd werd tussen tientallen facties die daarop hun frontlijnen verlieten en richting de Koerdische steden trokken om die te bezetten, wat echter enkel resulteerde in hun nederlaag in Sere Kaniye, Ramaylan, Qamishlo, Gre Spi en Afrin.

Niet alleen is Oost-Aleppo gevallen, het is volledig vernield. De economie van het grootste economische centrum van het Midden-Oosten en daarbij ook één van de oudste ter wereld werd volledig uitgewist. De val van Oost-Aleppo is ook de val van het gewapend verzet en hun Turkse sponsors, het is de val van de politieke Islam en de Moslimbroeders en de agenten van de Turkse staat en hun huurlingen, en de val van alle krachten die tegen het Koerdische volk vechten. Ik heb het al gezegd en ik zeg het opnieuw: niemand zal erin slagen om het Koerdische volk tegen zich in het harnas te jagen en ervan te winnen.

Ten laatste wil ik benadrukken dat het enige levensvatbare project het seculiere en werkelijk patriottische project is van het Koerdische volk, het project van de democratische Syrische krachten en de verdedigingseenheden van het volk (YPG en YPJ). Dit is het federale en democratische project dat kan opstaan tegen ISIS, het regime en alle dictators en dat een vrij Koerdistan en een vrij Syrië zal garanderen.

13 december 2016

(vertaling uit het engels Sarah Bauer, Stephen Bouquin, Bart Peeters-Akkermans)

Bron: http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=541154&r=0

Can Polat is YPG commandant in Aleppo en nam deel aan de herovering van Kobane.

Twitter :  @PolatCanRojava

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polat_Can

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s