1 mei boodschap vanuit Kobane

Arbeider kameraden, syndicaten en vakbonden!

Met de warme groeten van de arbeiders van de kanton van Kobane, de kanton van de revolutie, verzet en martelaarschap, aan de eerste mei, de dag van de herdenking van de strijd en verzet van de arbeiders tegen tirannie, onderdrukking kapitalistische uitbuiting.
De revolutie van Rojava is een historische vertrekpunt voor de werkenden en de onderdrukte volkeren in het Midden-Oosten en daarbuiten om terug de politieke macht in eigen handen te nemen. Het is een revolutie van de vrouwen, jongeren en de arbeiders om een nieuw systeem te vestigen dat de bedoeling heeft om de macht over te hevelen naar wie het toebehoort, het volk. Ons verzet tegen het ISIS-terrorisme en hun internationale broodheren is niet enkel om het leven en de waardigheid van onze mensen te beschermen, maar ook om de verwezenlijkingen van de revolutie en het zelfbeheer te verdedigen. Die verwezenlijkingen zijn gebaseerd op radicale democratie en het uitschakelen van hiërarchische organisaties.
Na het heroïsch verzet van onze kameraden in de volksverdedigingseenheden van de YPG en de YPJ (de vrouwelijke eenheden) zijn de terroristen uit de stad verdreven, maar hun aanvallen in landelijk gebied en de blokkade van de toegangswegen duren voort. Ons verzet heeft nu een nieuw en nog moeilijker fase bereikt, en dat is het herstellen van het sociale leven in Kobane, dat nog steeds te lijden heeft onder economische en logistieke bezetting. Meer dan 80% van de stad’s vitale infrastructuur en andere voorzieningen zijn vernietigd.
De geschiedenis van de klasse strijd laat zien dat geen geografische grenzen de eenheid van de werkenden kan breken. We zien ons verzet tegen dit barbaars terrorisme en hun sponsors als een strijd in het belang van alle mensen in de wereld. We geloven dat de revolutie, in de zin van het opheffen van de heerschappij en het vestigen van een nieuwe wereld met respect, vrijheid en gelijkheid voor de mensen, er enkel kan komen door de praktijk en moedige strijd. Op dezelfde manier is internationale solidariteit van de arbeiders een historische noodzakelijkheid en een materiele voorwaarde om de klasse-verwezenlijkingen te verdedigen en schouder tegen schouder te kunnen vechten tegen overheersing en kapitalistische onderdrukking.
Wij, de arbeiders en de verenigingen van de kanton van Kobane, gedenken de libertaire en gelijkheidsstrijd van de arbeiders en de onderdrukte volkeren overal te wereld. We appreciëren ook uw steun en solidariteit met ons verzet tegen terroristische aanvallen. We nodigen onze werker-kameraden, syndicaten, vakbonden en alle libertairen om deel uit te maken van de praktische solidariteit met de revolutie van Rojava en het verzet van Kobane. We nodigen jullie allen uit om deel uit te maken van deze historische gebeurtenissen en de verwezenlijkingen van de revolutie te verdedigen.

Lang leve de libertaire strijd van mensen over de hele wereld

Lang leve de internationale eenheid van alle werkenden in de wereld

Kanton Kobane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s