Een ontmoeting met Mustafa Abdi, co-burgemeester van Kobane

IMG_0027Zondag 29 maart. We komen uitgeregend terug van de Hart Boven Hard-parade, en ontmoeten Mustafaa Abdi, de co-burgemeester van Kobane, voor een gesprek over de situatie in Kobane na de overwinning op de terreurgroepen van Daesh. Mustafa is Koerd met Syrisch paspoort en mocht het land verlaten voor een bijeenkomst te Straatsburg van de Europese federatie van steden en gemeenten. Mustafa vormt samen met Rogin Dogan het burgemeester-team dat een zwaar beschadigde stad moet heropbouwen.

Hoe functioneert het model van zelfbestuur nu op niveau van de stad Kobane?

Ik ben verkozen als co-burgemeester en mag niets ondertekenen zonder akkoord van mijn vrouwelijke evenknie. Op deze manier delen we al de macht aan de top en zorgen we gegarandeerd voor vrouwelijke gezagsdragers. Er zijn 13 districten met telkens een raad van 31 verkozenen. Deze worden verkozen op basis van verschillende soorten affiniteiten, die zowel politiek getint kunnen zijn als gebaseerd zijn op engagement. Binnen elke districtsraad wordt een uitvoerend comité verkozen van 5 personen. Op het niveau van de stad functioneren we met vertegenwoordigers van de districten. Ik werd samen met Rogin Dogan verkozen door de verkozenen binnen de districten. Ik ben net zoals alle verkozenen permanent afzetbaar, en we mogen ook nooit meer dan twee opeenvolgende identieke mandaten uitoefenen.

Zijn er moeilijkheden met dit stelsel?

We hebben een heel positieve ervaring opgedaan van begin 2012 tot zomer 2014, toen Daesh het Kanton aanviel en met man en macht Kobane wou veroveren. In de periode voor de oorlog begin het systeem te functioneren. We hadden vijf thematische comités gevormd op niveau van de stad: elektriciteit en energie, watervoorziening, bevoorrading van voedsel, administratie en democratisch functioneren, veiligheid. We functioneren volgens de principes van het sociaal handvest van Rojava. In Kobane leefden er voornamelijk Koerden, naast een kleine minderheid van Arabieren en Armeniërs. In de andere kantons zoals Cezire is de samenstelling veel meer gemengd, met minstens een derde Christenen, Chaldeeërs, Assyriërs, wat Yezidi’s en ook Arabieren. Ons voornaamste probleem was de onzekerheid van de bevolking: we leven in Syrië dus kunnen we toch niet functioneren op een manier die ingaat tegen de Syrische grondwet. We hebben geduldig uitgelegd dat het ogenblik was aangebroken om anders te werk te gaan. Onder regime van Assad was er weinig of geen ruimte voor culturele en bestuurlijke autonomie. We maakten duidelijk dat ons handvest niet de bedoeling heeft ons af te scheiden. Het Rojava-model staat voor “zachte grenzen” en eerder het overstijgen van het staten-systeem dat zelfbestuur onmogelijk maakt en democratie tot een façade herleidt. Een van de moeilijkheden is dat mensen moeten leren kiezen voor vertegenwoordigers in functie van inhoudelijk akkoord daar waar er nog sterke tribale- tradities blijven voortbestaan. mensen zeggen al snel: ‘waar waarom is die persoon van die bepaalde familie wel verkozen?’. Dat zal tijd vergen…

Hoe stonden jullie ervoor op economisch vlak? Kobane was op alle vlakken afhankelijk van Syrische regime?

Inderdaad, we waren een soort wingewest op vlak van graanproductie maar konden hoegenaamd niet op eigen benen staan. De watervoorziening moest van onze Arabische buren komen, elektriciteit ook, olie eveneens. We hebben in de korte periode van 2012 tot 2014 gelukkig voorzorgsmaatregelen genomen. We hebben eigen watervoorziening uitgebouwd via een systeem van waterputten en een collectorsysteem. We hebben stocks aangelegd qua diesel en beschikten over eigen kleinschalig raffinage systeem voldoende om dieselgeneratoren te laten functioneren zodoende was er minstens twee uur per dag elektriciteit en konden we ook hospitaal en cruciale diensten permanent laten functioneren. De regio is een graanschuur van het Midden-Oosten en we beschikten over grote reserves op dat vlak. Maar niet over een molen. Die hebben we in losse stukken naar hier laten komen, via onze eigen bevoorradingsroutes. Nu hebben we drie graanmolens die klaar staan om te functioneren.

Hoe hebben jullie kunnen winnen van Daesh?

De stad telde voor de burgeroorlog ongeveer 34000 inwoners. Ten gevolge van de Syrische burgeroorlog was dit aantal opgeklommen tot 120.000. Bijna iedereen is vertrokken toen duidelijk werd dat Daesh ten alle prijzen Kobane wou innemen. Ze vielen aan met 8000 terroristen en hadden zeer moderne wapens bemachtigd toen het 2de Iraaks leger (80.000 man) in Mossul op de vlucht sloeg voor deze fascistische terreurbende. We hadden in de eerste maanden van het zelfbestuur training aangevat om zelfverdedigingseenheden te vormen. elke gezin moest één iemand sturen voor training van enkele weken. De milities YPG en YPJ stonden ook klaar. We hebben kunnen terugvallen op de kennis, de ervaring van militanten van de HPG en de PKK. Mannen en vrouwen die, toen er nog geen wapenbestand bestond met de Turkse regering, in de bergen van Noordelijk Koerdistan (Turkije) al jaren gevechtservaring hadden. Daesh viel aan met zware wapens en ervaren strijders, Jihadis die ook in hun landen terreur hebben gezaaid en militaire confrontaties gewend waren. Onze strijdkrachten waren zeker onvoldoende uitgerust, beschikten enkel over Kalasjnikovs en enkele zwaardere mitrailleurs. Maar zij kennen de stad. Een wanverhouding van 1 tegen 8 wisten hebben zij het hoog geboden. We hebben bijna 450 levens verloren en op een bepaald moment hadden we nog maar de controle over 20% van de stad. De VS hebben bommen gegooid, geïnformeerd door een paar van hun informatieagenten. We hebben op geen enkel ogenblik wapens of munitie gekregen van de coalitie maar gelukkig bleven onze eigen logistieke aanvoerlijnen functioneren, al koste ook dat verscheidene mensenlevens. Je mag niet vergeten dat Turkije de grens heeft gesloten en niets of niemand doorliet. Om te Kobane te bereiken moest je dwars door een mijnenveld lopen of clandestien doorheen een gebied dat Daesh controleert…

Daesh heeft gruweldaden als propaganda-middel gebruikt, om terreur te zaaien zodat iedereen op de vlucht sloeg. Het feit dat in Kobane de vrouwen meevochten in de voorste linie, en dat onze weerstand zo hardnekkig was heeft hun moreel verzwakt. Zij begonnen steeds meer westerse Jihadis in te zetten met zelfmoordopdrachten. We hebben de meeste van deze bomauto’s die op onze stellingen inreden op tijd geneutraliseerd. Uiteindelijk is Daesh eind januari afgedropen.

Hoe is de situatie vandaag in de stad?

De stad is compleet verwoest. Er liggen veel booby-traps en we bijna 20 mensen hebben het leven verloren bij het ruimen van het puin. Amper 10% van de gebouwen is toegankelijk. Er liggen minstens 800 lijken te rotten onder het puin. De stank is onhoudbaar. We willen de stad reinigen om ziektes te vermijden en vragen om internationale assistentie. De lijken die we vinden hebben we begraven en houden de informatie bij die hun identificatie kan vergemakkelijken. Doden verdienen menselijke behandeling al waren ze onze vijanden. Jihadis uit het westen zijn verwarde mensen, op de dool en hebben zich voor een verkeerde zaak ingezet. Velen onder hen hadden constant drugs nodig om het uit te houden.

Wanneer begint de heropbouw?

Volgens het Rapport van het stadsbestuur van Amed (ook Dyarbakir genaamd, in Turkije) moet Kobane erkend worden als ‘internationale disaster-zone’. De Mursitpinar–grensovergang zou geopend moeten worden, zodat materiële en humanitaire steun kunnen overgebracht worden, wat nu niet het geval is! We zullen waarschijnlijk een deel van de stad laten zoals ze nu is, ter herinnering van een de heroïsche strijd waarbij honderden jonge en strijdvaardige vrouwen en mannen het leven hebben verloren. We gaan beginnen met de opbouw van collectieve uitrusting, scholen en gezondheidscentra zodat de mensen van zodra ze terugkomen zowel kunnen werken aan hun eigen huis als kunnen leven. We weten dat er velen tot ver in Irak zijn gevlucht maar we rekenen op hun terugkeer. Binnen een jaar moet alles klaar zijn om van Kobane een stad met verschillende tienduizenden inwoners te maken. Dat is de opdracht die ik samen met mijn vrouwelijke collega Rogin Dogan (zij is architecte) wil uitvoeren.

IMG_0059Wat verwachten jullie van ons, van Europa?

Alle solidariteit is welkom. Medicamenten, boeken, geld maar ook kennis en expertise. Rojava mag niet onder embargo geplaatst worden! We hopen dat men in Europa het experiment van zelfbestuur ook erkent en durft steunen. Wij willen geen onafhankelijk Koerdistan maar ijveren om zoveel mogelijk macht bij de bevolking zelf te brengen. Zelfbestuur voor alle inwoners, ongeacht hun geloof, etnische en culturele achtergrond, met gelijkheid voor man en vrouw. Dit is de enige weg om te vermijden dat het kruitvat van het Midden-Oosten helemaal wegzinkt in een gitzwarte nacht van barbarij, onderdrukking met oneindig veel leed en miserie. Het fascisme staat hier voor de deur, maar dictatoriale regimes of feodale onderdrukking zijn hiervoor geen alternatief. Vrede vergt gelijkheid onder de mensen.

Het solidariteitscomité “Rojava-project” steunt het initiatief om een school in Kobane en een gezondheidscentrum in Cezire te bouwen. Onze doelstelling is het ophalen van 30.000 euro tegen het eind van de zomer. Iedereen kan bijdragen! Te beginnen via een storting op de rekening van vzw Comité School voor Kobane-Shengal BE09 3631 4536 5957

http://en.firatajans.com/features/mayor-of-kobane-we-told-about-the-rojava-model-at-clra-meeting

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20150129-syrie-kobane-liberee-joie-tristesse-reconstruction-martyre-ville/

http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2015/03/turkey-syria-kobane-reconstruct-1.html#

[alle foto’s van Kobane zijn van Jonathan Raa, de overigen van Gérard Dubois]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s