Rojava onder embargo

OLYMPUS DIGITAL CAMERASlecht nieuws. Ondanks alle pogingen, onderhandelingen, telefoontjes en vooral veel geduld, zijn we er niet in geslaagd Rojava binnen te geraken. De grensovergang langs Turkse zijde is afgesloten voor iedereen behalve voor mensen met de Syrische nationaliteit. Dit was de reden waarom we de reis hebben aangevat via Irak. Maar ook langs Iraakse zijde werden er stokken in de wielen gestoken. De toelating was ons gegeven, maar na de gemeenteraadsverkiezingen in Rojava is de wind gekeerd. De bondgenoten van de KDP hebben daar een electorale afstraffing gekregen bij deze verkiezingen. Daarop besliste Barzani voortaan de grens af te sluiten. Rojava wordt in quarantaine geplaatst. Terwijl er nood is aan frontvorming in de strijd tegen Daesh kiest Barzani voor zijn de eigen macht en invloed.

bordermap

Deze ochtend stonden we opnieuw aan de grens. Geduldig te wachten. Met alle toelatingen in de hand. We hadden ons verwacht aan problemen maar geen definitieve weigering. Wanneer je Iraaks Koerdistan binnen mag is er geen enkele reden waarom je het land niet zou mogen verlaten om een naburig land te bezoeken, op voorwaarde dat het betreffende land de toestemming geeft. Vertegenwoordigers van Rojava hebben ons verschillende keren opgewacht, en ook zij hebben de noodzakelijke telefoontjes gepleegd.

De enige resterende opties waren ofwel Rojava binnen te dringen via de smokkelroutes, die altijd functioneren. Of verderop, dichtbij de frontlijn met Daesh, het kanton binnen te dringen. De eerste optie vergt tijd, soms twee dagen en is niet zonder gevaar. En we konden ook niet met zes de grens oversteken. De tweede optie, in de omgeving van Daesh, betekent Russische roulette spelen. Niet dus.

We hebben intussen ons ongenoegen geuit bij de overheid en werden geïnterviewd door de nationale zender NRT-TV.com. We zullen ook protest aantekenen bij de diplomatische vertegenwoordiging In Brussel. Vandaag (donderdag 26 maart) zullen we nogmaals geïnterviewd worden door TV Roj-news, de openbare zender van Rojava. We hebben ook twee skype interviews gepland met vertegenwoordigers van het Kanton-bestuur en het militaire commando.

Rojava staat onder embargo en het is duidelijk waarom. Het project van een pluri-cultureel democratisch zelfbestuur krijgt gestalte en men vreest dat er ook in Iraaks Koerdistan kantons uitgeroepen zullen worden. Niets is zo sterk als een idee waarvan de tijd gekomen is.

map-syriaWe verlaten het grensgebied. Maar niet getreurd, we hebben meer dan dertig uren interviews. We zijn in de Kandil geweest, het kloppend hart van de beweging voor democratisch zelfbestuur. We werken intussen verder aan onze humanitaire missie met het bezoek aan twee vluchtelingenkampen.

Katrien, Egmont, Orhan, Gérard, Stephen.

One thought on “Rojava onder embargo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s