Rojava, de echte kracht van verandering

Hier in Koerdistan sijpelen de berichten van de commotie rond de uitspraken van Bart De Wever binnen, samen met beelden van de talrijke arrestaties van manifestanten die zich hier niet mee konden identificeren. Zijn uitlatingen over de Berberse gemeenschap in ons land leggen meer en meer zijn racistische obediëntie bloot. Dat hij staat voor een maatschappij waar wij niet in geloven was al langer duidelijk. Hij polariseert en zet gemeenschappen tegen elkaar op. Hij staat voor een samenleving waar onverdraagzaamheid, … hoogtij viert. Wie zich organiseert om een vredevolle tegenstem te bieden, wordt zonder gehoor afgevoerd. We betuigen onze solidariteit met iedereen die werd aangehouden terwijl zij vreedzaam uiting gaven aan hun onvrede en verontwaardiging.
In scherp contrast met de uitlatingen van De Wever staan de ervaringen die we hier opdoen. De lucht in Koerdistan is doordrongen van een andere kracht van verandering. In alle lagen van de samenleving klinkt de verzuchting naar een vreedzaam en gastvrij samenleven, waarbij Koerden, Arabieren, Assyriërs, Armenen, Tsjechenen, soennitisch en sjiitische moslims, Yezidis en Christenen samen hun schouders zetten onder een radicaal en inclusief democratisch project. Op straat, in de café’s en onderweg getuigen de gesprekken met de mensen hier van een drang naar iets nieuws. Samen bouwen ze aan een samenleven dat van onderuit verenigt. De kracht die uitgaat van deze solidariteit is een baken van licht. Het experiment van Rojava is de enige kracht die stand houdt tegen de nacht van onverdraagzaamheid die het Midden-Oosten dreigt te overschaduwen.
Afspraak volgende week op de Grote Markt. Voor een samenleving die verenigt! We zullen er zijn!

One thought on “Rojava, de echte kracht van verandering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s